Bảo lãnh thực hiện giao kèo là nhân tố quan yếu để bảo đảm quyền lợi cho các bên trong việc bảo đảm thực hành giao kèo. Vậy quy định về bảo lãnh thực hiện hiệp đồng như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu kĩ hơn bảo lãnh thực hiện giao kèo là gì và các vấn đề xung lòng vòng nó nhé.

1. Tổng quan về bảo lãnh thực hiện hợp đồng

1.1. Định nghĩa

Để đảm bảo quyền lợi cho các bên khi kí kết các hợp đồng dân sự khi người có trách nhiệm không có khả năng thực hành được bổn phận thì luật pháp đã tạo điều kiện để một người thứ ba xuất hiện đứng ra nhận bổn phận thay cho người có bổn phận đã kể trên, thành thử mà bảo lãnh thực hiện hợp đồng ra đời.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Bảo lãnh thực hành hợp đồng đã trở thành pháp lý được quy định trong điều 335 của Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó bảo lãnh thực hành giao kèo tức là bên bảo lãnh sẽ phải cam kết với bên nhận bảo lãnh thực hiện đúng tất cả những nghĩa vụ có trong hợp đồng đã ký kết. Hình thức này đã quy định nếu người được bảo lãnh không thực hiện được những điều khoản đã ký trên hợp đồng hoặc vi phạm giao kèo phải đền bù mà không thực hành được thì theo đúng quy định, người bảo lãnh sẽ phải thực hiện thay người được bảo lãnh.

1.2. Nội dung của bảo lãnh thực hiện hiệp đồng

Bảo lãnh thực hành hiệp đồng thường được hình thành trên các văn bản hoặc một số hình thức khác có giá trị về mặt pháp lý như nhau và thường bao gồm các nội dung dưới đây:

– Nội dung các nghĩa vụ được đảm bảo: Các bên sẽ có trách nhiệm thỏa thuận với nhau về các nội dung trong giao kèo bảo lãnh như người bảo lãnh chỉ cần cam kết thực hành bổn phận cho bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh sẽ cam kết sử dụng của cải của mình để bảo đảm cho việc thực hiện đúng hiệp đồng của bên được bảo lãnh

Trong các trường hợp bên bảo lãnh sử dụng của cải của mình để bảo đảm thì các bên có thể thỏa thuận thêm các điều kiện, điều khoản lên quan đến của cải dùng để bảo lãnh đó. Ngoại giả, bên bảo lãnh cũng có quyền chỉ cam kết bảo lãnh một phần cho người được bảo lãnh hoặc cam kết thực hiện toàn bộ bổn phận tùy theo ý chí của người bảo lãnh.

Nội dung bảo lãnh thực hiện giao kèo

– Quyền hạn và bổn phận các bên: Theo đó, nội dung trong bảo lãnh thực hành giao kèo cũng cần để cập đến quyền hạn và nghĩa vụ của các bên. Nội dung này sẽ được thỏa thuận trước giữa các bên và đi đến thông nhất thì mới đưa vào văn bản. Quyền hạn và bổn phận giúp bản hợp đồng được chi tiết hơn để tất cả các bên đều nắm rõ và thực hành.

– Hiệu lực và kết thúc hợp đồng: Các văn bản pháp lý hầu hết đều cần có nội dung này để bảo đảm thời gian thực hành quyền và bổn phận của các bên được chính xác nhất. Khi đã hoàn tất xong tất cả các nội dung của giao kèo hoặc chuyển sang nội dung bảo lãnh khác thì các bên có quyền kết thúc giao kèo từ thời điểm đó.

2. Quy định về bảo lãnh thực hành hợp đồng

2.1. Các chủ thể có trong hiệp đồng

Các chủ thể trong bảo lãnh thực hành hiệp đồng sẽ gồm có 3 chủ thể là người nhận bảo lãnh hay còn gọi là bên có quyền, bên được bảo lãnh hay còn gọi là bên có trách nhiệm và bên bảo lãnh được hiểu là bên thực hành bổn phận thay.

Ví dụ: Bên B (bên nhận bảo lãnh) có mua một đơn hàng giá trị rất lớn từ bên A (bên được bảo lãnh) nên bên A có nhờ bên C (bên bảo lãnh) đứng ra bảo lãnh cho mình để bảo đảm bên A sẽ giao hàng đầy đủ cho bên B còn nếu không bên C sẽ có nghĩa vụ thực hành trách nhiệm với bên B như hoàn lại tiền hàng.

Bên C ở đây thường là các ngân hàng vì đây là những chủ thể có khả năng tính sổ cao.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực hiện như thế nào?

Bảo lãnh thực hành hợp đồng thực hành như thế nào?

2.2. Khuôn khổ bảo lãnh

Theo đúng quy định thì khuôn khổ bảo lãnh sẽ là giới hạn mà các bên đã thỏa thuận và cam kết với nhau. Từ đó ta có thể thấy giới hạn nghĩa vụ mà bên bảo lãnh phải thực hành với bên nhận bảo lãnh sẽ thỏa thuận là một phần hoặc toàn bộ.

Nếu giữa các bên không có thỏa thuận gì thêm thì thường giao kèo sẽ quy định bên bảo lãnh sẽ phải chi trả cả các khoản lãi suất trên nợ gốc hoặc các khoản bồi thường, tiền phạt,… nếu có của bên được bảo lãnh. Các bên cũng có thể đảm bảo thực hành bổn phận bảo lãnh bằng việc sử dụng của cải để bảo lãnh.

Với những trường hợp bổn phận nảy sinh trong tương lai thì khuôn khổ của bảo lãnh sẽ không bao gồm những bổn phận phát sinh khi người bảo lãnh hoặc pháp nhân bảo lãnh đã không còn tồn tại.

Quy định bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Quy định bảo lãnh thực hành giao kèo

2.3. Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh

– Với trường hợp bên được bảo lãnh không thực hành các trách nhiệm thì bên nhận bảo lãnh có quyền đưa ra đề nghị bên bảo lãnh phải có bổn phận thực hiện thay các nghĩa vụ đó trừ trường hợp người bảo lãnh chỉ cam kết thực hiện bảo lãnh khi người được bảo lãnh không có khả năng chi trả.

– Với những trường hợp nhiều bên cùng bảo lãnh cho 1 chủ thể nếu như hợp đồng không quy định nghĩa vụ riêng của từng bên thì bên nhận bảo lãnh có thể đề xuất 1 trong các bên bảo lãnh đó phải có trách nhiệm thực hành theo giao kèo và các bên còn lại cũng phải có nghĩa vụ với chủ thể nhận bảo lãnh.

– Bên nhận bảo lãnh chỉ được yêu cầu bên bảo lãnh thực hành nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi đã đến thời hạn theo hiệp đồng. Trường hợp đã đến hạn mà bên bảo lãnh cũng không thực hiện được thì bên bảo lãnh sẽ phải đưa các tài sản bảo đảm của mình cho chủ thể nhận bảo lãnh.

2.4. Miễn thực hành bổn phận

Miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi nào?

Miễn bảo lãnh thực hiện giao kèo khi nào?

Trong một số trường hợp sau đây bên bảo lãnh có thể được miễn thực hành nghĩa vụ của mình như

Trường hợp người nhận bảo lãnh miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh có quy định tại Bộ luật dân sự 2015 hoặc 2 bên có các thỏa thuận khác.

Trường hợp có nhiều bên bảo lãnh, người nhận bảo lãnh có thể miễn thực hành bổn phận cho 1 bên và những bên còn lại vẫn phải thực hành nghĩa vụ bảo lãnh đầy đủ.

Trường hợp có nhiều chủ thể nhận bảo lãnh và 1 trong số các chủ thể đó miễn thực hiện trách nhiệm thì bên bảo lãnh chỉ cần thực hiện bổn phận với các bên chủ thể nhận bảo lãnh còn lại.

3. Thủ tục bảo lãnh thực hiện giao kèo

Để nộp yêu cầu các bên bảo lãnh thực hành việc bảo lãnh (thường là các ngân hàng) đã được quy định theo luật pháp gồm có các giấy tờ sau đây: văn bản, công văn yêu cầu bảo lãnh theo đúng quy định, thông tin về khách hàng, các giấy má pháp lý thúc đẩy đến khách hàng, tài liệu về bổn phận được bảo lãnh, tài liệu về các giải pháp bảo đảm, tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có).

Thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng gồm những gì?

Thủ tục bảo lãnh thực hành hiệp đồng gồm những gì?

Sau khi đã hoàn toàn tất các hồ sơ bên đề nghị bảo lãnh sẽ gửi cho bên được đề nghị bảo lãnh (thường là các ngân hàng) để bên bảo lãnh sẽ đánh giá và giám định các nội dung trong hồ sơ như tính hợp pháp, tính khả thi, tình hình tài chính của bên yêu cầu,…

Nếu hồ sơ của bên đề xuất hợp thức và được xét thông qua, bên nhận yêu cầu sẽ tiến hành làm các thủ tục về hiệp đồng với bên đề nghị, theo đó bên yêu cầu sẽ phải có trách nhiệm thực hiện đúng với hiệp đồng để bảo đảm lợi quyền cho bên được đề nghị. Sau đó khi đã hoàn tất các thủ tục với bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh sẽ chủ động gửi thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh và tiế hành thỏa thuận giữa 2 bên để đi đến hợp nhất chung về hiệp đồng bảo lãnh.

Trên đây là các thông báo cần biết về bảo lãnh thực hành giao kèo. Hy vọng Anh chị đều đã hiểu rõ bảo lãnh thực hành hợp đồng là gì và các vấn đề pháp lý xung vòng vèo nó nhé.